Content1 | col2

Tjenester

Vi påtar oss gjerne totalentrepriser i byggeprosjekter. Det sikrer deg som oppdragsgiver en enkel og trygg prosess, fra prosjektering til ferdigstillelse. Vi har høy fagkompetanse innen de ulike byggfagene, og har ansatte med lang fartstid innen bygg- og prosjektledelse.
Vi stiller like store krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv, nettopp for å opprettholde den kvaliteten vi er kjent for.

Betongarbeider

12.12.2012 Vi foretar betongarbeider med egne ressurser, og sørger for et framtidsrettet og varig bygg. Les mer »

Tømrerarbeider

12.12.2012 Tømrerarbeidet er basisen i driften, og vi tilbyr alle typer tjenester innen det tradisjonelle snekkerfaget. Les mer »

Murerarbeider

12.12.2012 Det at vi har murerkompetanse i egen stab sikrer at vi kan jobbe effektivt og være sikre på at resultatet blir som planlagt. Les mer »

Byggeledelse

12.12.2012 Skal et byggeprosjekt få en framdrift og et resultat som planlagt, krever det en dyktig byggeledelse underveis. Les mer »

Tomteutvikling

12.12.2012 Vi regulerer og utvikler attraktive tomteområder i regionen, og bebygger disse med egnede, framtidsrettede boliger i egen regi. Les mer »
 
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital