Content1 | col2

Tømrerarbeider

Tømrerarbeidet er basisen i driften, og vi tilbyr alle typer tjenester innen det tradisjonelle snekkerfaget. Det favner nybygg, tilbygg, ombygging og rehabiliteringer, samt innglassing av verandaer.

Vi har lang erfaring med ulike byggeoppdrag, og nettopp vår erfaring og brede kompetanse har gitt oss en rekke spesielle oppdrag. Vi blir også ofte benyttet som rådgivere i faglige spørsmål, det tar vi som et skussmål på at vi er gode i faget!
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital