Content1 | col2

Byggeledelse

Skal et byggeprosjekt få en framdrift og et resultat som planlagt, krever det en dyktig byggeledelse underveis. Det er mange ulike aktører skal håndteres, kvalitetssikring og HMS-arbeidet skal inkluderes og følges opp osv. I tillegg dukker det som regel opp uforutsette problemstillinger som må løses fortløpende.
Vi har mer enn 20 års erfaring nettopp i å styre byggeprosjekter og være en problemløser. Det gjør oss til et naturlig alternativ selv ved store og komplekse byggeoppdrag.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital